​Cervitrol AB › Skiffervägen 44, 224 78 Lund

046-31 16 00 info@cervitrol.se 

Mekanik​

Våra mekanikkonstruktörer utvecklar mekaniska lösningar för kapslingar, maskiner, sensorer med mera.

Till vår hjälp har vi moderna verktyg för modellering (SolidWorks), beräkning och simulering (Comsol).

​​

Tillverkning

Vår kompletta verkstad med CNC maskiner, ger möjlighet till snabb och flexibel bearbetning och tillverkning av detaljer för både prototyper och modeller, samt kundorderstyrd tillverkning.​

Vi har kompetens inom bland annat:

  • Industridesign (designskisser, 3D-modellering, modelltillverkning)
  • Plastkonstruktion (konstruktioner för formsprutning, gjutning)
  • Maskinkonstruktion (Funktionsmekanik)
  • Finmekanik (små strukturer för exempelvis sensorer och ventiler)
  • 3D-modellering (Solid Works)
  • Beräkning och simulering (simulering och beräkning av fysikaliska egenskaper i multifysikprogrammet Comsol)
  • Prototyptillverkning (tillverkning av bearbetad mekanik i egen verkstad med CNC maskiner)
  • Miljötålighetsprovning (värme och fukt i egen klimatkammare)

​​

Cervitrol AB    |    Skiffervägen 44    |   224 78 Lund    |   Tel: 046-31 16 00   |    E-mail:info@cervitrol.se