​Cervitrol AB › Skiffervägen 44, 224 78 Lund

046-31 16 00 info@cervitrol.se 

Produktion​

Produktion & service

Vår kundorderstyrda tillverkning gör att vi kan erbjuda hög flexibilitet och korta ledtider. Vi sätter ett stort värde på att ha nära relationer med våra uppdragsgivare. Som kund är du alltid välkommen att kontakta eller besöka oss oavsett vad det gäller.

Vid högvolymtillverkning har vi etablerade
​partnerskap med externa elektroniktillverkare.

​Vi har lång erfarenhet av att leverera kompletta produkter/system med direktleverans till slutkund.​

Exempel på tjänster som produktionen utför:​

  • Prototyper
  • Serietillverkning av kretskort - blyat och blyfritt.
  • Boxbuild, packade med manualer, kablar etc.
  • Kompletta produkter inklusive apparatskåp till projektkunder
  • Produktion till eftermarknad

Vår integrerade serviceavdelning tar ansvar för både garantiåtagande och kundens behov av insatser under hela produktlivslängden.​​

Cervitrol AB    |    Skiffervägen 44    |   224 78 Lund    |   Tel: 046-31 16 00   |    E-mail:info@cervitrol.se