​Cervitrol AB › Skiffervägen 44, 224 78 Lund

046-31 16 00 info@cervitrol.se 

Produktutveckling​

Cervitrol har sedan starten 1974 utvecklat 100-tals produkter åt våra kunder.

Vi har en stor bredd vad gäller både teknikområden och tjänster vilket gör att vi kan ta ett helhetsansvar och driva projekt från idé till färdig produkt.​

Vi erbjuder bland annat:

 • ​Konceptstudier
 • Förstudier
 • Kravspecifikationer
 • Industridesign
 • ​Elektronikkonstruktion
 • Mjukvaruutveckling
 • Mekanikkonstruktion
 • Sensorutveckling
 • ​Prototyptillverkning
 • ​Testning (EMC, miljötålighet)
 • CE-märkning
 • Dokumentation
 • Produktionsberedning​​

Cervitrol AB    |    Skiffervägen 44    |   224 78 Lund    |   Tel: 046-31 16 00   |    E-mail:info@cervitrol.se