​Cervitrol AB › Skiffervägen 44, Lund 046-31 16 00 info@cervitrol.se 

Strategisk inköpare med personalansvar

​Cervitrol är ett företag som sedan 1980-talet försett elektronikbranschen med tjänster inom utveckling och tillverkning av elektronikprodukter i främst industriella miljöer. Vi är ett 30-tal medarbetare som arbetar med inbyggda system, mekanisk konstruktion, samt tillverkning av prototyper och serieproduktion. Tillverkningen sker i en välutvecklad verkstad med ändamålsenlig maskinpark. Produktionen supportas av avdelningar för Inköp, Beredning/Produktionsteknik och Planering. Produkterna vi utvecklar och tillverkar är inte våra utan våra kunders och tillverkningen sker på korta eller långa kontrakt.

Tillverkningen är materialintensiv och materialkostnaden utgör en stor del av produktens och företagets totala kostnader. Därför är inköpsprocessen en strategiskt viktig process som har stor inverkan på vår leveransförmåga, konkurrenskraft och lönsamhet. Du kommer att ansvara för denna process.

Du kommer att ha stor frihet att skapa och utveckla vår framtida inköpsförmåga. Du förväntas utveckla vår process i strategiskt inköpsarbete med utveckling av leverantörsrelationer, upphandlingar och avtal, leveranskvalitet och utveckling av interna arbetsprocesser. Leverantörer måste du kunna hantera med både diplomati och myndighet för långsiktig win-win. Räkna dock inte med att i lugn och ro arbeta enbart med strategiska uppgifter, utan vardagen kräver en del operativt arbete. Detta ger en grundlig insikt och förståelse för vad som behöver utvecklas och avvecklas. Du måste trivas med en sådan omväxling.

Din interna kund är vår produktionsavdelning som naturligtvis förväntar sig problemfritt materialflöde. Förutom Produktionen kommer du främst att samarbeta med Order/Planering och Marknad som sätter förutsättningar och deadlines för inköpsarbetet. God samarbetsförmåga krävs.​

​Du måste kunna ställa upp och genomföra långsiktiga planer och hålla dig till planen även när vardagen ständigt kräver operativa insatser. Produktionsplaneringen är föränderlig, kunderna ändrar sig och deras prognoskvalitet är varierande. Här finns en utmaning att skapa en viss stabilitet i en föränderlig planering.

Du kommer ha personalansvaret för inköpsavdelningen. Som chef i en liten organisation krävs att du är prestigelös och kan lyssna in behov och önskemål från medarbetare och interna gränssnitt. Det krävs också att du inte tvekar att ta beslut när så krävs. Inköpsavdelningen består idag av två personer och en interrimschef. Du kommer att tämligen omgående behöva rekrytera in ytterligare en medarbetare på din avdelning, vilket ger dig stora möjligheter att sätta upp din egen organisation med medarbetare som du handplockar.

För att du ska lyckas i ditt arbete ser vi att du har mångårig erfarenhet av inköp eller försäljning av elektronikkomponenter, att du har arbetat och trivs i en mindre organisation, att du har fötterna på jorden och kan hantera kund/leverantörsrelationer och att du har ambitioner att skapa nytt. Har du dessutom utbildning/självbildning inom strategiskt inköp och logistik eller så är det ett plus.

Vi erbjuder rätt person en möjlighet till att sätta upp en egen inköpsorganisation där du leder och fördelar arbetet, där ni arbetar fram egna arbetssätt, är mitt i händelsernas centrum och där du har en nyckelroll i företaget med plats i ledningsgruppen. Du rapporterar till VD.

Tror du dig vara rätt person kontakta och skicka dina uppgifter till Christian Hansson, hcn@cervitrol.se, 076-5506057, www.cervitrol.se​

Cervitrol AB    |    Skiffervägen 44    |   22478 Lund    |   Tel: 046-31 16 00   |    E-mail:info@cervitrol.se